Hẻm Quán 96

Hẻm Quán 96

Hẻm Quán 96

Địa chỉ: 96 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024 3793 9328