Hẻm Quán 92 Vũ Phạm Hàm

Hẻm Quán 92 Vũ Phạm Hàm

Hẻm Quán 92 Vũ Phạm Hàm

Địa chỉ: 92 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy 

Điện thoại 024 6681 6199