Thang tải hàng có người đi 3000kg

Thyssenkrupp
Còn hàng
Hoặc gọi 04 3994 8691
để mua hàng nhanh nhất