Hệ Thống Hẻm

Hẻm Quán 66

Địa chỉ: 66 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024 3538 1838 

Hẻm Quán 68

Địa chỉ: 68 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024 3538 1636

Hẻm Quán 96

Địa chỉ: 96 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024 3793 9328

Hẻm Quán 360

Địa chỉ: 360 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3559 1616

 
1
Bạn cần hỗ trợ?