Chương trình ship tẹt ga cho đơn hàng dưới 3 ki-lô-mét nha bà con ơi.

Ở dưới đây thực-đơn-giao-hàng tới bến của Hẻm, mời bà con cô bác cùng coi  nghen.

http://hemquan.vn/thuc-don-giao-hang.html

 Chương trình không áp dụng cho thực đơn cơm theo phần và món mặn.

 

 

 
1
Bạn cần hỗ trợ?