[THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ MỚI] HẺM QUÁN 56 NGÔ THÌ NHẬM

Hệ thống Hẻm Quán xin hân hạnh thông báo CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG HẺM QUÁN - 56 Ngô Thì Nhậm ngày 25/04/2019.

 

[THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ MỚI] HẺM QUÁN 56 NGÔ THÌ NHẬM

TIN MỪNG TIN MỪNG!!!

Hệ thống Hẻm Quán xin hân hạnh thông báo CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG HẺM QUÁN - 56 Ngô Thì Nhậm ngày 25/04/2019.

 

Là một trong những người tiên phong mang ẩm thực miền Nam ra Hà Nội, Hẻm Quán luôn tìm tòi và khám phá các món ăn vùng miền qua các thời kì 

 

Với mục tiêu trở thành trung tâm văn hoá về ẩm thực Sài Gòn, Hẻm Quán đã thực hiện mua lại HÀNG SƠN 1871 - Ẩm thực truyền thống để nâng cao thế mạnh về ẩm thực truyền thống gắn liền với câu chuyện văn hoá, cũng như trau dồi và nâng cấp dịch vụ và chất lượng phục vụ.

 

Rất mong sự ủng hộ của Quý bạn bè anh chị cô bác gần xa đến chung vui cùng Hẻm tại địa điểm mới 56 NGÔ THÌ NHẬM từ ngày 25/04/2019 tới đây. 

 

#hemquan

[THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ MỚI] HẺM QUÁN 56 NGÔ THÌ NHẬM

 

TIN MỪNG TIN MỪNG!!!

 

Hệ thống Hẻm Quán xin hân hạnh thông báo CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG HẺM QUÁN - 56 Ngô Thì Nhậm ngày 25/04/2019.

 

Là một trong những người tiên phong mang ẩm thực miền Nam ra Hà Nội, Hẻm Quán luôn tìm tòi và khám phá các món ăn vùng miền qua các thời kì 

 

Với mục tiêu trở thành trung tâm văn hoá về ẩm thực Sài Gòn, Hẻm Quán đã thực hiện mua lại HÀNG SƠN 1871 - Ẩm thực truyền thống để nâng cao thế mạnh về ẩm thực truyền thống gắn liền với câu chuyện văn hoá, cũng như trau dồi và nâng cấp dịch vụ và chất lượng phục vụ.

 

Rất mong sự ủng hộ của Quý bạn bè anh chị cô bác gần xa đến chung vui cùng Hẻm tại địa điểm mới 56 NGÔ THÌ NHẬM từ ngày 25/04/2019 tới đây. 

 

#hemquan